tour nổi bật

50,990,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airways
Khởi hành tháng 8,9,10,11

12,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 20,23/10

14,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng Không JeJu Air
Khởi hành T8,T9
 

8,900,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng Không Vietjet Air
Khởi hành T9,10,11,12

Du lịch châu á

12,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không JeJu Air
Khởi hành 12,23/8

12,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 20,23/10

18,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Máy bay
Khởi hành Tháng 7,8

8,900,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng Không Vietjet Air
Khởi hành T9,10,11,12

11,590,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành T4,5,6,7

11,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành 25/02;04/03;11/03

7,290,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành tháng 6, 7 ,8

6,990,000.00

Thời gian 4 ngày 3 đêm
Hàng không Vietjet
Khởi hành 3, 17, 18, 25/6
 

27,500,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Emerate 5*
Khởi hành 18/6
 

29,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Emerate 5*
Khởi hành 18/6
 

6,990,000.00

Thời gian 4 ngày 3 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành tháng 6
 

6,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành 4,6,19,20/6

 

Du lịch châu âu

54,900,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 27,31/03; 21/04; 02/05

50,990,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airways
Khởi hành tháng 8,9,10,11

63,900,000.00

Thời gian 12 ngày 11 đêm
Hàng không Turkish Airlines
Khởi hành T 6,7,8,9,10,11,12

52,900,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành tháng 6,7,8

Vì SAO CHỌN KIMLIEN INTER TOURIST?

CẨM NANG DU LỊCH