35,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 6/4

26,900,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành  Tháng 11,12

24,900,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Vietjet
Khởi hành 06,19/09/2023

37,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không VietNam Airline
Khởi hành 22/01/2023