tour nổi bật

37,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không VietNam Airline
Khởi hành 22/01/2023

18,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 23/01 (M2 tết)

13,990,000.00

Thời gian 5N4Đ
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 25/10

12,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không JeJu Air
Khởi hành tháng 10, tháng 11

50,990,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airways
Khởi hành tháng 8,9,10,11

15,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 31/08

38,900,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Singapore Airline
Khởi hành Tháng 6,7,8

63,900,000.00

Thời gian 12 ngày 11 đêm
Hàng không Turkish Airlines
Khởi hành T 6,7,8,9,10,11,12

Du lịch châu á

37,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không VietNam Airline
Khởi hành 22/01/2023

18,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 23/01 (M2 tết)

13,990,000.00

Thời gian 5N4Đ
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 25/10

12,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không JeJu Air
Khởi hành tháng 10, tháng 11

15,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 31/08

14,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không JeJu Air
Khởi hành tháng 6, 7

11,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không JeJu Air
Khởi hành 26/2, 4/3, 11/3

36,900,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Vietnam Airlines
Khởi hành 27, 31/03; 02/04
 

7,290,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành tháng 6, 7 ,8

6,990,000.00

Thời gian 4 ngày 3 đêm
Hàng không Vietjet
Khởi hành 3, 17, 18, 25/6
 

27,500,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Emerate 5*
Khởi hành 18/6
 

29,990,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Emerate 5*
Khởi hành 18/6
 

6,990,000.00

Thời gian 4 ngày 3 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành tháng 6
 

6,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành 4,6,19,20/6

 

10,890,000.00

Thời gian 4 ngày 3 đêm
Hàng không Vietjet Air
Khởi hành 3, 10, 17, 24/6
 

10,690,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietnam Airlines
Khởi hành 19,26/6; 3/7
 

Du lịch châu âu

50,990,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airways
Khởi hành tháng 8,9,10,11

63,900,000.00

Thời gian 12 ngày 11 đêm
Hàng không Turkish Airlines
Khởi hành T 6,7,8,9,10,11,12

52,900,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành tháng 6,7,8

52,490,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 30/06/2022

Vì SAO CHỌN KIMLIEN INTER TOURIST?

CẨM NANG DU LỊCH