Hiển thị tất cả 6 kết quả

54,900,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành 27,31/03; 21/04; 02/05

50,990,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airways
Khởi hành tháng 8,9,10,11

63,900,000.00

Thời gian 12 ngày 11 đêm
Hàng không Turkish Airlines
Khởi hành T 6,7,8,9,10,11,12

52,900,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Bamboo Airway
Khởi hành tháng 6,7,8

52,490,000.00

Thời gian 9 ngày 8 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 30/06/2022

39,990,000.00

Thời gian 10 ngày 9 đêm
Hàng không Air China
Khởi hành 28/2; 22/5