Tour Dubai – Abu Dhabi (charter cơ bản)

27,500,000.00

Thời gian 6 ngày 5 đêm
Hàng không Emerate 5*
Khởi hành 18/6