Tour Hàn Quốc TẾT 2023: Trải nghiệm trượt tuyết

18,990,000.00

Thời gian 5 ngày 4 đêm
Hàng không Vietnam Airline
Khởi hành 23/01 (M2 tết)